top of page

אפשר לצפות כאן בכמה מהסרטים שביימתי בתוכנית עובדה.

את כל הפרקים של עובדה

ניתן לראות באתר ובאפלקציית 12+

עובדה 2023 | האחות של קיבוץ בארי

עובדה 2023 | האמבולנס של אבי ואבי

עובדה 2023 | הרבש״צית מניר עם

עובדה 2023 | האנשים של ניר עוז

עובדה 2011 | יומן השבי של רון ארד

עובדה 2013 | מסע הבחירות של יאיר לפיד

עובדה 2024 | קורן וסבין תעסה

עובדה 2024 | אביגיל

עובדה 2024 | נילי מרגלית

עובדה 2023 | האחות של קיבוץ בארי

עובדה 2010 | תיכון ההזדמנות האחרונה

עובדה 2014 | אסף יסעור 

עובדה 2015 | בחזרה לאנאפורנה

כל הפרקים של עובדה זמינים באפליקציה 12+

bottom of page